whatsapp
KES-KA Zemin Yapı - soru-cevap

SORU - CEVAP

Sıkça Sorulan Sorular


Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Zemin etüdü, yeraltı katmanlarının lokasyonlarını, ne durumda olduklarını, ne tür jeolojik yapılardan oluştuklarını, katmanlarının hangi derinliklerde olduğu ve kalınlıkları, kayaçların yoğunluğu, elektriğe karşı özdirençlerini, katmanların sismik hızlarını ve ortamlar arası ivmeleri, yeraltı suyu derimliği ve tabakaların devrimsel parametrelerini, deprem esnasında sergiledikleri duruşları tespit amacıyla yapılan analize denir.

MASW yöntemi, kesme dalgası hızlarının derinlikle değişiminin kestirilebilmesi için geliştirilmiş olan çevre dostu ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Aynı zamanda çakıllı zeminlerin sıvılaşma potansiyeli araştırmalarında, standart penetrasyon deneyi gibi yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı yerlerde de kullanılabilir .

Sismik yansıma (seimic reflection) denilen yönetimde, adından da anlaşılazacağı üzere, yeraltına kaynak olarak verdiğimiz ses dalgalarının, yer içindeki yapı sınırları ve nesnelerden gelen yansımaları ölçmektedir.

Rezistivite yöntemi ile, yeraltına ait parametrelerin belirlenmesi uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Bu parametreler sayesinde topraklama hatları oluşturularak, elektrik sorunsuz bir şekilde kullanılmakta, tarihi eserler gün yüzüne çıkarılmakta, insanlık için en büyük nimetlerden biri olan suyun tespiti yapılabilmektedir. Toprağın özdirenci, bize toprak altındaki farklılıklar ile ilgili birçok bilgi vermektedir. İlk defa 1915 yılında Wenner tarafından uygulanan özdirenç yöntemi, Schlumberger tarafından, 1920 yılında geliştirilerek başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Yeraltı radarı veya genel adıyla GPR (ground penetrating radar) yöntemi, yakın yüzey araştırmaları için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Binaların temel, tavan, taban, kolon, kiriş, beton ve donatı incelemelerinde (0 - 2m kadar) ve derin yeraltı suyu ve maden haritalama, boşluk tespiti, arkeojeofizik (0 - 90 metre kadar) vb sahalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mikrotremor yöntemi son yıllarda zeminlerin temel titreşim periyodu (TO) ve kesme dalga hızı (VS dalga hızı) belirlenilmesinde sıklıkla kullanılan, aktif bir enerji kaynağına gereksinim duymayan, hasarsız, maliyet ve iş gücü açısından oldukça avantajlı bir yöntemdir.

Depremsellik risk değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında incelenen alanlarda jeofizik ve jeolojik çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmalar sonucunda, yapılan gözlemler ve yüzey jeolojisi çalışmaları ile arazinin zemin özellikleri belirlenir. Belirlenen zemin özellikleri sonucunda yapının, üzererine inşa edildiği zeminin stabilitesi, deprem sırasında sergileyeceği davranış özellikleri, yapı temel elemanlarına etkileri, yapı temel elemanlarına uyumu kapsamlı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir.

Su ihtiyacını karşılamak amacı ile açtırılan, yaygın olarak bilinen tabirlerle artezyen, kuyu, sonda, keson kuyu, elle açma kuyu gibi terimler kullanılsa da asıl adı " Sondaj " dır. Sondaj, su çıkarmak amacı ile çeşitli ekipmanlarla yeraltındaki suyun yeryüzüne çıkartılmasıdır. Yeraltı suyu ile yüzey suları birbirinden çok farklı terimlerdir. Elle açılan kuyular, yüzey sularını yani yağmur sularını toplar, size en gerekli olan ağustos ayında kurur ve su vermez. Ama sondaj tamamen yeraltı suyunu bulma yöntemidir. En sıcak dönemlerde bile sizi susuz bırakmaz. Sondaj, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan, havalı sondaj ve sulu sondaj şeklinde iki farklı yöntem ile yapılır. 1990 lı yıllara gittiğimizde, kullanılan ekipmanlar ve borular yıllar içinde çürüyen saf demirden yapılırdı, günümüzde ise PVC borular kullanılarak ömür boyu sağlıklı ve sağlam olarak kullanılır.

KURUMSAL REFERANSLAR


Yukarı çık